Den samlede danske eksport er steget med otte procent fra 2013 frem til i dag. I samme periode er eksporten af danske møbler steget med over tre gange så meget. Det viser nye tal fra Træ- og Møbelindustrien. Se alle tallene her.

Den totale danske vareeksport er fra 2013 til 2017 steget med cirka otte procent, mens møbeleksporten i samme periode er steget med knap 24,5 procent. Møbeleksporten udgjorde således 12,7 mia. kroner i 2013 mod 15,8 mia. kroner i 2017.

Til sammenligning er møbelimporten steget med cirka 31 procent – fra 8,7 mia. kroner i 2013 til 11,4 mia. kroner i 2017.

I oversigten nedenfor kan du se de seks vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche.

(i mio. kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 procentfordeling
2017
Norge 2.734 2.812 2.823 2.722 2.877 18,2
Tyskland 2.072 2.283 2.370 2.528 2.531 16,0
Sverige 1.427 1.374 1.640 1.743 1.866 11,8
Frankrig 1.005 1.012 1.012 1.219 1.241 7,8
Storbritannien 838 1.035 1.234 1.183 1.158 7,3
Holland 651 721 821 922 1.036 6,5


Top 3 har ikke ændret sig siden 2013, og med 18,2 procent af den samlede møbeleksport er Norge fortsat det største eksportmarked for den danske møbelbranche. På anden- og tredjepladsen kommer Tyskland og Sverige med henholdsvis 16 procent og 11,8 procent af den samlede møbeleksport.

Selv om Norge fortsat er det største eksportmarked for de danske møbler, så er eksporten kun steget med cirka 5 procent fra 2013 til 2017. I samme periode er Tyskland steget med cirka 22 procent, mens Sverige er steget med 31 procent.

Det eksportmarked, som har været gennem den største udvikling, er Holland. Eksporten til vores hollandske venner er således steget med cirka 59 procent fra 2013 til 2017, og lød ved årets udgang på lidt over 1 mia. kroner.

Som modpol til Holland finder man Polen. Her er eksporten faldet fra 312 mio. kroner i 2013 til 299 mio. kroner i 2017. Det svarer til et fald på lidt over 4 procent.


Møbeleksporten fordelt på produktgrupper
Hvis man kigger nærmere på, hvilke produktgrupper der bliver eksporteret mest, er det klart siddemøbler, som indtager førstepladsen. Med et eksportbeløb på 3,5 mia. kroner stod siddemøbler nemlig for 22,4 procent af den samlede danske møbeleksport i 2017.

På andenpladsen kommer spise- og dagligstuemøbler af træ med 15,3 procent – tæt efterfulgt af madrasser, dyner med mere, som stod for 15 procent. De havde et eksportbeløb på henholdsvis 2,4 mia. kroner og 2,3 mia. kroner.

Tyskland er den største aftager af danske siddemøbler. De har aftaget for 673 mio. kroner i 2017, mens Norge og Sverige kommer lige efter med 500 mio. kroner.

Norge er det største eksportmarked for kontormøbler, mens soveværelsesmøbler er den største produktkategori i Frankrig.

I tabellen nedenfor er en samlet oversigt – i prioriteret rækkefølge – over eksporten til de fire vigtigste markeder fordelt på produktgrupper i 2017.

(i mio. kr.) Norge Tyskland Sverige Frankrig I alt i alle lande
Siddemøbler 492 673 493 260 3.554
Spise- og dagligstue-
møbler af træ
490 490 138 267 2.421
Madrasser, dyner
med mere
236 345 199 127 2.377
Dele til møbler 351 272 229 56 1.928
Andre møbler
under varennr.
94.03
310 300 255 89 1.853
Soveværelses-
møbler
80 311 81 350 1.553
Køkkenmøbler 665 34 418 19 1.386
Kontormøbler 178 98 39 68 736
I alt 2.877 2.531 1.866 1.241 15.832

Kilde: Træ- og Møbelindustrien