I slutningen af oktober 2019 er lige så mange selskaber gået konkurs som hele sidste år. Det kan være et godt tegn for økonomien, mener erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

2019 er et hårdt år for mange af landets virksomheder. Selv om økonomien overordnet set har det godt, er lige så mange selskaber blevet erklæret konkurs til og med oktober som hele sidste år, og det er sandsynligt, at antallet af konkurser kan slå rekord i 2019. Det skriver Ritzau ifølge Finans.

Det høje antal konkurser kan imidlertid være et godt tegn for dansk økonomi. Det mener økonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver, der påpeger, hvordan mange konkurser kommer samtidig med, at der stadig etableres mange nye virksomheder. De mange konkurser kan være udtryk for, at nye og mere effektive selskaber udkonkurrerer de gamle, og det kan være godt set fra et samfundsperspektiv.

”Det betyder, at vi har en sund konkurrence, hvor effektive virksomheder udkonkurrerer mindre effektive virksomheder. Det gør, at ressourcerne i økonomien udnyttes bedre,” siger Kristian Skriver.

Også tøjbranchen har i år været hårdt ramt af konkurser. Fra og med januar til og med august i år har der været 90 konkurser alene i tøjbranchen.

”Det er et resultat af mange forskellige ting, der peger i samme retning. Nethandel er én ting, men der er også en vældig vækst i genbrugsbutikkerne, hvor vi handler mere og mere. Forbruget på tøj er heller ikke, hvad det var tidligere. Belært af finanskrisen sparer vi mere op, og det betyder ikke længere så meget, om vi har det sidste nye tøj,” sagde Bruno Christensen i september til Finans