Det seneste årsregnskab for den familieejede møbelvirksomhed PP Møbler viser, at virksomheden holder niveauet og samtidig vækster på flere nøgletal.

Den danske møbelvirksomhed PP Møbler ApS har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2017, der løber i perioden fra den 1. januar til den 31. december.

Bruttofortjenesten endte på 20,8 mio. kroner i 2017, hvilket er en stigning på lidt over seks procent i forhold til 2016. Dengang lød bruttofortjenesten på 19,6 mio. kroner.

På trods af en stigning i personaleomkostninger på cirka 3 procent, steg driftresultatet med cirka 270 t. kroner i 2017 sammenlignet med forrige regnskabsperiode. Driftresultatet endte således på 2,1 mio. kroner.

Bundlinjen steg med lidt over 9 procent og endte på 818 t. kroner i 2017. Det svarer til en stigning på cirka 69 t. kroner i forhold til 2016, hvor overskuddet lød på 749 t. kroner.

Ifølge ledelsesberetningen forventer PP Møbler en forsat fremgang i omsætningen i 2018 –  også selv om der i årets første måneder er konstateret en mindre tilbagegang i produktion og salg i forhold til det, som virksomheden har budgetteret med.

Læs også: Designvirksomhed med trecifret vækstprocent

“Udviklingen i ordrebeholdningen har været tilfredsstillende, og det forventes, at den omtalte tilbagegang vil blive indhentet i løbet af den kommende periode,” skriver ledelsen i ledelsesberetningen, hvor de også kommer ind på forventningerne til indtjeningen resten af året:

“Indtjeningen for 2018 forventes at blive nogenlunde som i 2017, idet der dog er opstået mulighed for en ikke budgetteret ekstra indtjening hidrørende fra en markant engangsordre, såfremt det produktionsmæssigt viser sig muligt at gennemføre denne i 2018.”

Samlet set ser ledelsen med optimisme på fremtiden for virksomhedens fortsatte drift og udvikling.

Ligesom den seneste årrække er egenkapitalen vokset i 2017. Ved årets udgang endte egenkapitalen således på 7,3 mio. kroner mod 6,5 mio. kroner i 2016.


PP Møbler ApS er en dansk familieejet virksomhed, som blev etableret i 1953. Virksomheden har en stærk tradition for at udarbejde designmøbler af høj kvalitet.


Nøgletal for PP Møbler ApS siden 2013

(i 1000 kr.) 2017 2016 2015 2014 2013
Bruttofortjeneste 20.772 19.560 18.074 17.873 14.612
Driftsresultat 2.064 1.794 1.651 2.138 1.671
Resultat før skat 1.257 973 511 1.327 865
Årets resultat 818 749 396 1.020 653
Egenkapital 7.283 6.465 5.717 5.571 4.550