Danmarks Statistik er ude med det nye detailomsætningsindeks, og selvom den samlede detailhandel falder, så stiger visse kategorier i september måned. Sammenligner man udviklingen med sidste år, er det en anden historie. 

I september er der rent faktisk en lille stigning i salget i kategorierne ‘beklædning’ og ‘andre forbrugsvarer’, men det er ikke nok til at opveje, at der er nedgang i kategorien ‘fødevarer og andre dagligvarer’ på hele 3 procent. På tværs af alle kategorier, der måles i, er detailhandlen faldet med 0,4 procent mellem september og august. Samlet set er detailhandlen i tredje kvartal 2022 faldet med 1,4 procent i forhold til andet kvartal 2022, men faktisk ligger niveauet stadig højere end før pandemien.

Beklædning som den største faldgrube

Selvom ‘beklædning’ var steget en smule i september, ser det anderledes sort ud, hvis man zoomer ud og sammenligner med sidste år på samme tid. Verden ser anderledes ud, forbrugertilliden var milevidt bedre, og trygheden var højere, så det har sine naturlige årsager, at indkøb af tøj er faldet med hele 6,6 procent sammenlignet med september 2021. Samlet set er detailsalget faldet med 5,4 procent, men ‘beklædning’ er den gruppe, der er faldet mest. Dernæst kommer ‘fødevarer og andre dagligvarer’ samt ‘andre forbrugsvarer’, der er faldet med henholdsvis 4,9 og 5,6 procent.

Tallene i analysen er korrigerede for prisudvikling og sæsonudsving.

Foto: Unsplash