Forbrugertilliden får et lille nøk opad i indekset, omend det stadig befinder sig på et tocifret minus. Det er i særdeleshed tilliden til familiens egen økonomiske fremtid samt Danmarks økonomi et år fra nu, der får indekset til at stige. 

Hele 2022 var en rekordsættende år, hvor forbrugertilliden samlet set var den laveste nogensinde, siden man begyndte at måle. Når udgangspunktet er historisk ringe, skal der ikke meget til, for at der opstår bedring. Det er også gældende i denne måneds forbrugertillidsindeks fra Danmarks Statistik. Her berettes der om en minimal stigning i forbrugertilliden i januar, der dog stadig lander på -26,1. Det betyder samtidig en stigning siden december, hvor tilliden var nede på -28,9. Den primære fremgang er at spore i familiernes vurdering af egen økonomiske situation samt stigende forventninger til Danmarks økonomi.

Kilde: Danmarks Statistik
Bedring på de fleste parametre

Danmarks økonomiske situation i dag vurderes dårligere end for et år siden. Og det på trods af at indikatoren er steget i de seneste tre måneder. Den ligger nu på -54,9. Det svarer til en lille stigning, da gennemsnittet for det seneste halve år er -56,6. Indikatoren på forventningerne til Danmarks økonomiske situation et år fra nu er steget betydeligt siden sidste måned, hvor den lå på -11,7, da den her i januar er på -6,3. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger væsentligt lavere, nemlig på -15,1.

Forbrugerne vurderer fortsat, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Her er indikatoren også steget en del siden sidste måned, hvor den var på -30,9, men nu ligger på -26,2. Samtidig forventer forbrugerne dog, at familiens økonomi vil forbedres. Det betyder, at hvis danskerne skal se et år ud i fremtiden, så forventer de, at den økonomiske situation er bedre end i dag. Forventningerne er steget over den seneste måned og ligger på -1,2 i januar. Det svarer i statistikstandarder til en stor stigning, da den i sidste måned var på -5,3.

Trods de moderate stigninger i forbrugertillidsindekset, viser januaranalysen dog stadig, at forbrugerne fortsat vurderer, at investeringer i større forbrugsgoder bør vente.

Foto: Unsplash