Formex vil sikre afholdelse med lukket arrangement

I øjeblikket kæmper den svenske messe for at få lov til at afholde januar 2021-udgaven. Arrangøren bag, Stockholmmässan, har nu anmodet den svenske politimyndighed om at afholde Formex udelukkende for indbudte besøgende.

At være messearrangør er udfordrende i disse tider. Usikkerheden om udviklingen af corona-pandemien og de enkelte landes restriktioner begrænser eller ligefrem umuliggør afholdelsen af messer.

Den svenske messe Formex er udfordret af, at de svenske myndigheder endnu ikke har givet tilladelse til afholdelse af messer i Sverige. Messer er i Sverige kategoriseret sammen med større, åbne kulturelle begivenheder og sportsarrangementer, som i udgangspunktet ikke er tilladt af afholde endnu.

I en mail til udstillerne fortæller messen, at arrangøren bag, Stockholmmässan, nu har anmodet den svenske politimyndighed om lov til at arrangere Formex den 19. til den 22. januar 2021 som et lukket arrangement.  Præmissen for det lukkede arrangement vil være, at det kun er besøgende med en personlig invitation, som kan komme ind på messen.

”For udstillerne har det ingen betydning i forhold til at deltage på en almindelig Formex, men forskellen vil være stor hvad angår, hvilke besøgende vi inviterer. Ved at arrangere messen som et lukket arrangement skabes der gode muligheder for at genåbne den vigtige platform for branchen,” lyder det fra messen.

”Vi arbejder nu på at gennemgå vores besøgerkartoteker for at finde alle de nøglepersoner, vi vil invitere for at sikre kvaliteten af de besøgende. Det er kun personligt indbudte besøgende, som får adgang til messen, og de skal være forhåndsregistreret,” fortsætter messen.

Udstillerne vil have mulighed for at invitere de vigtigste kunder. Invitationerne til disse kunder skal dog gå gennem Formex.

Formex i januar 2021 er planlagt til at forgå i to haller, A og B, hvor gangarealerne udvides for at skabe de bedst mulige forhold for at kunne holde afstand.

Foto: Stockholmsmässan, Formex