Dansk Industri og Dansk Byggeri vil sammenlægges

Efter længere tids drøftelser ligger et aftaleudkast nu klar til organisationernes medlemmer.

Organisationerne Dansk Byggeri og Dansk Industri, hvor Træ- og Møbelindustrien er medlem af sidstnævnte, har i længere tid drøftet en sammenlægning af de to organisationer. Nu har parterne et aftaleudkast klar. Det oplyser Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

Det er foreningernes medlemmer, der nu skal tage beslutningen om forslaget til sammenlægningen, og en sådan har et stort potentiale, lyder det fra organisationernes formænd.

”Vi glæder os over, at Dansk Byggeri forhåbentlig bliver en del af Dansk Industri. Dansk Byggeri repræsenterer en stor og vigtig del af erhvervslivet. Vi vil få samlet 17.000 virksomheder i landets helt centrale erhvervsorganisation, og vi vil kunne få tilført nogle stærke kompetencer, som skaber større værdi for alle vores medlemmer,” udtaler formand for Dansk Industri, Lars-Peter Søbye, og fortsætter:

”Dansk Industri har i forvejen både arkitekter og rådgivende ingeniører blandt virksomhederne i vores medlemskreds. En samling af hele byggeriets værdikæde vil give os fantastiske muligheder for at arbejde endnu mere intensivt med virksomhedernes konkurrencekraft, bæredygtighed, klima og digitalisering. Det vil være til gavn for alle vores medlemsvirksomheder – og for Danmark.”

Også hos Dansk Byggeri ser formand, Claus Bering, flere fordele ved en sammenlægning med Dansk Industri.

”Dansk Byggeri skal også i fremtiden være en stærk medlemsorganisation, der leverer en god service til den bedste pris. Det har været udgangspunktet for at indgå forhandlinger om at lægge sig sammen med DI. Med sammenlægningen får vi en mere slagkraftig organisation, der står endnu stærkere over for omverdenen,” udtaler han og fortsætter:

”For Dansk Byggeri betyder det samtidig, at vi kan sikre den samme service og rådgivning, som vores medlemmer får i dag til en billigere pris, men også mere end det. DI har i forvejen en del af bygge- og anlægsbranchens aktører såsom arkitekter, rådgivere og flere store virksomheder i byggeindustrien. Nu har vi muligheden for at gøre det samarbejde endnu tættere,” lyder det fra Claus Bering.

Det forventes, at en endelig beslutning om en sammenlægning sker i løbet af juni 2020. For Dansk Industri drøftes sammenlægningen på en ekstraordinær generalforsamling, for Dansk Byggeri på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.