Med fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivitet bliver cirkulær økonomi i stigende grad et konkurrenceparameter for de danske møbelvirksomheder i de kommende år. Det viser en ny rapport udarbejdet af Lifestyle & Design Cluster. 

Bæredygtighed, grønne certificeringer og social ansvarlighed har i flere år været på dagsordenen i den danske møbelbranche.Ifølge ny rapport om cirkulær økonomi, udarbejdet af Lifestyle & Design Cluster tyder meget på, at cirkulær økonomi og ansvarlig produktion bliver et markant konkurrenceparameter for virksomheder i fremtiden.

I rapporten udtaler Anders Byriel, CEO for Kvadrat og medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, at der lige nu er en strategisk mulighed for, at den danske designbranche som helhed kan positionere sig ved at skabe og producere mere cirkulære løsninger.

Cirkulær økonomi præsenterer reelle og konkrete forretningspotentialer for erhvervslivet i både Danmark og udlandet. Af rapporten fremgår det, at Ellen MacArthur Foundation har beskrevet, hvordan potentialet i cirkulær økonomi for Danmark kan lede til en stigning i BNP på 0,8-1,4 procent i 2035.

 

Status på cirkulær økonomi i møbelbranchen

Interessen for cirkulære økonomiske forretningsmodeller og principperne bag er stigende i den danske møbelbranche.

I en spørgeskemaundersøgelse svarer hver tredje møbelvirksomhed, at de i dag arbejder med cirkulær økonomi. Ud af disse virksomheder svarer stort set alle, at de kan se et forretningspotentiale i at anvende endnu mere cirkulær økonomi i fremtiden.

Ifølge rapporten arbejder flere virksomheder med udvalgte cirkulære principper i praksis, selv om de svarer, at de ikke arbejder med cirkulær økonomi. Dette kan begrundes med, at effektiv udnyttelse af ressourcerne er sund fornuft for virksomhederne, og derfor arbejder de allerede med dele af principperne fra den cirkulære økonomi uden nødvendigvis at betegne det som cirkulær økonomi. Eksempelvis svarer 62 procent, at de inden for de seneste to år har gjort en indsats for at nedbringe mængden af restprodukt fra deres produktion.

44 procent af møbelvirksomhederne opererer med en vedligeholdelsesservice, og 40 procent af virksomhederne svarer, at de gør brug af genanvendte materialer i deres produktion.

Generelt er møbelbranchen begyndt at interessere sig mere for cirkulær økonomi. Der forskes i branchens potentialer for nye forretningsmodeller, og flere virksomheder afprøver forretningsmodeller, der bygger på cirkulær økonomi i større eller mindre skala. Som eksempel fremhæves møbelvirksomheden Mater, der arbejder med forskellige bæredygtige initiativer. Mater har blandt andet introduceret en serie af aluminiumsmøbler, som produceres med 70 procent genanvendt aluminiumsaffald.

 

Udfordringerne ved at omstille sig

En af de største udfordringer ved den cirkulære økonomi er ifølge rapporten at finde samarbejdspartnere og underleverandører, der lever op til krav om cirkulære principper. Alt imens 27 procent samarbejder med andre aktører, der bidrager til cirkulær økonomi i deres virksomhed.

3R Kontor, der siden 2015 har specialiseret sig i at genbruge og restaurere gamle kontormøbler, er i dag ejet af Holmris B8. For 3R Kontore er Holmris B8 en afgørende partner, fordi de på den måde har en indgang til markedet og en allieret, når virksomheder skal indkøbe nyt møblement.

 

Vækst i møbelbranchen

Ifølge en analyse fra DI Analyse fra 2017 er den globale økonomi tiltagende og den samme positive udvikling ses for dansk eksport. Særligt eksport af konjunkturfølsomme produkter, herunder møbler og andre varige forbrugsgoder, er voksende. Ifølge tal fra Danmarks Statistik omsatte møbelindustrien for cirka 15,5 milliarder kroner i 2017 og beskæftigede 9.200 mennesker i 2016.

 


En cirkulær forretningsmodel er karakteriseret ved, at der skabes et lukket kredsløb, hvor giftfri ressourcer indgår i produktion af produkter, og virksomhedens ydelser designes således, at produkter, ressourcer og materialer udnyttes fuldt ud og bevarer sin værdi længst muligt. Hertil kommer, at eventuelle restprodukter er rene og kan anvendes i andre sammenhænge.