De seneste års udvikling på Oslo Design Fair, med en klar skelnen mellem august- og januarmessen, har affødt et behov for nye opdelinger. Derfor får januarmessen nu et nyt navn.

I takt med de seneste års udvikling har man på Oslo Design Fair bemærket en klar skelnen mellem august- og januarmessen, hvor augustmessen især er blevet en møbelmessse.

‘’Vi forstår vigtigheden af at favne bredden af vores udstillere og har taget til os, at der er behov for forandringer for at kunne rumme hele udstillerspekteret,’’ fortæller Oslo Design Fair i en mail til 365DESIGN.

Som et nyt tiltag vil januarmessen fremover hedde ‘Nordic Living’, hvor fokus vil være på interiør og livsstil. Oslo Design Fair fortsætter som ren efterårsmesse primært med fokus på møbler, hvor hovedvægten vil være på hal C.

Alle halinddelingerne vil fortsætte, som de er i dag, men det fremtidige fokus vil være på, at afdelingerne skal være mere kategoriopdelte.

Nordic Living slår dørene op den 23.- 25. januar 2019.