Inden længe bliver det nemmere og billigere at få vurderet sager om krænkelse af ophavsrettigheder for arkitekter, designere og kunsthåndværkere, når Designnævnet lanceres.  

I 2020 i kølvandet på en række kopisager – blandt andet sagen om Nettos kopiering af keramiker Anne Blacks design – foreslog Dansk Industri at etablere et uafhængigt designnævn. Ideen var, at dyre og meget langvarige retssager skulle undgås fremadrettet.

Efterfølgende blev der igangsat en proces for at få etableret Designnævnet, hvis mål skulle være at gøre det nemmere og mere smidigt for designvirksomheder, arkitekter og kunsthåndværkere at få håndteret juridiske konflikter vedrørende krænkelser af deres design.

Nu bliver Designnævnet og det såkaldte Responsumudvalget endelig en realitet med lancering den 24. februar 2022.

 

Billigere og hurtigere proces for håndhævning af rettigheder

Helt konkret betyder lanceringen, at virksomheder fra den 24. februar 2022 kan indbringe sager til Designnævnet via deres hjemmeside.

”Dermed får virksomheder adgang til en langt billigere og hurtigere måde at få vurderet tvister om ophavsretlige, designretlige eller markedsføringsretlige krænkelser sammenlignet med domstolene,” forklarer Kim Haggren, vicedirektør med ansvar for erhvervsjura, SMV- og iværksætterpolitik i Dansk Industri, og tilføjer:

”Af den grund bliver Designnævnet især relevant for SMV’er og iværksættere. Håbet er derfor, at også virksomheder med færre midler kan få håndhævet deres rettigheder, og de vil få en oplevelse af højere retssikkerhed.”

Designnævnets udtalelser vil som udgangspunkt ikke være juridisk bindende, men de kan indikere, hvor man som virksomhed står i en tvist.

 

Tjek om din virksomhed er beskyttet af loven

I modsætning til Designnævnet vil det såkaldte Responsumudvalg – også via hjemmesiden – kunne vurdere, om en virksomhed er beskyttet af lovgivningen indenfor arkitektur, design eller kunsthåndværk. Også selv om der ikke er tale om verserende tvister.

”Det kan for eksempel være relevant i forbindelse med markedsføring af nye produkter, hvor virksomheder kan forhåndsafklare, om deres nye produkter har en ophavsretlig, designretlig eller markedsføringsretlig beskyttelse,” lyder det fra Kim Haggren.

Driften af Designnævnet står Foreningen til Beskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk for.

Designnævnet er blandt andet stiftet af Forbundet Arkitekter og Designere, Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere og Dansk Industri.