Rosendahl Design Group kan i nyt regnskab præsentere sin højeste omsætning og indtjening nogensinde.

Rosendahl Design Group samt tilhørende datterselskaber i Norge og Sverige kan igen i år præsentere et flot regnskab med en vækst i nettoomsætningen på 83 mio. kroner, så den i regnskabet for 1. januar til 31. december 2021 lander på 657 mio. kroner.  Bruttoresultatet ender på 197 mio. kroner. Årets resultat er på 67,3 mio. kroner, og egenkapitalen i 2021-regnskabet lander på 272,1 mio. kroner.

“Med en revitalisering af vores danske designklassikere har vi genskabt organisk vækst for andet år i træk, sideløbende med at vi har optimeret vores interne processer og effektiviseret driften markant,” siger CEO, Mette Maix, i en pressemeddelelse.

“Der er tale om et årsregnskab, som alle i designgruppen har sin store andel i – og kan være behørigt stolte af,” skriver bestyrelsesformand i Rosendahl Design Group, Henrik Rosendahl, i et LinkedIn-opslag.

Ligesom de fleste andre virksomheder har Rosendahl Design Group under coronapandemiens hærgen været nødt til at vise ekstrem omstillingsparathed.

“Vi lykkedes i 2021 med at gribe de muligheder, der meldte sig i kølvandet på de midlertidigt ændrede forbrugsmønstre under Covid-19, men den grundlæggende forklaring på gruppens vækst skal findes i den fokuserede forfølgelse af vores ambitiøse strategi,” siger Mette Maix.

I en årrække har Rosendahl Design Group fokuseret på ikoniske brands såsom Kähler i 2018. I 2021 valgte gruppen af et gennemføre et strategisk frasalg af Global som en forlængelse af ambitionen om at fokusere på udvikling og bevarelse af danske designklassikere samt en fornyelse af historiske brands med en stærk danske designtradition.

Klar til nye kriser

På trods af en fin start på 2022 for Rosendahl Design Group har det samtidig også været tydeligt, at de urolige tider ikke er forbi. Rosendahl Design Groups vurdering lyder, at de forandrede makroøkonomiske vilkår har en afsmittende effekt på forbrugeradfærden. Krigen i Ukraine og stigende råvare- og energipriser samt udfordringen med leveringskæder gør det vanskeligt at spå om fremtiden.

“Jeg er tryg ved, at vi i Rosendahl Design Group er parate til at imødegå udfordringerne. Vi tager vores agilitet og handlekraft fra de seneste to år med os og fortsætter vores fokus på hele tiden at tilpasse os de konstante ændringer, der synes at være blevet en uomgængelig del af at drive virksomhed,” siger Mette Maix.

I Rosendahl Design Group skal 2022 blandt andet bruges på betydelige investeringer i digitalisering samt international ekspansion.

“Vi igangsatte for to år siden en transformation af Rosendahl Design Group til en langt mere fokuseret, digital og international forretning med mål om markant ekspansion. Den proces stiller store krav til alle i virksomheden, og det er kollegernes vilje og evne til at omstille sig til nye forhold og påtage sig ændrede opgaver, ansvarsområder og samarbejdsformer, der i sidste ende bringer os i stand til at indfri vores ambitiøse mål,” skriver Henrik Rosendahl, i et LinkedIn-opslag.

 

Foto: Rosendahl Design Group