Stifteren af den danske designvirksomhed Frandsen Group, Benny Frandsen, er gået bort. Det oplyser familien. Benny Frandsen blev 80 år gammel og påbegyndte sin karriere i designbranchen tilbage i 1968.  

 

Nedenstående er en nekrolog skrevet af Benny Frandsens mangeårige ven Stig Andersen.

 

Manden bag en af de senere årtiers internationale danske designsuccesser, stifteren af designkoncernen Frandsen Group, Benny Frandsen, Skanderborg, er død. Han blev 80 år.

I mere end 50 år var ingeniør-uddannede Benny Frandsen toneangivende indenfor dansk belysningsdesign. Hans ungdomsdrøm var at etablere sig som en anerkendt, international designer, og de første årtier efter starten af Frandsen Belysning i 1968 producerede han næsten udelukkende egne designs. Det førte til en række internationale designpriser, og det lykkedes i ham i 1970erne og 80erne at etablere sig på belysningsmarkedet både herhjemme og internationalt med belysningsprodukter, hvor design og kvalitet var i højsædet.

Starten på designsuccessen foregik i 1968 i kælderen i privatboligen i Skanderborg og med hustruen Inges lærerløn som garanti for en startkapital. Med etableringen opfyldte han det løfte, han som 14-årig gav sin mor i barndomshjemmet i Troldhede i Vestjylland. Nemlig at han, når han blev stor, ville have sin egen virksomhed.

Efter den første kommercielle succes med Ball-designet, der er solgt i millioner af eksemplarer i forskellige udgaver, etablerede Benny Frandsen sig som en af de første med en virksomhed i industrikvarteret i Skanderborg Øst, men flyttede i 90erne virksomheden til Brædstrup i forbindelse med en fusion med Friis-koncernen.

Efter tre år købte Benny Frandsen dog sin egen virksomhed tilbage under navnet Frandsen Lighting, og i takt med at kundegrundlaget skiftede fra små detailbutikker og grossister til store indkøbsforeninger, som virksomheden etablerede et tæt samarbejde med, begyndte det at gå stærkt.

 

Det store gennembrud

I 2005 omdannedes Frandsen Lighting til Frandsen Group, der også kom til at omfatte  ”Frandsen Project”, der leverer belysningsløsninger til butikker, institutioner og centre, og ”Verpan”, der markedsfører og producerer en række af designeren Verner Pantons produkter. Samtidig blev Benny og Inge Frandsens børn, Pernille og Peter, partnere i virksomheden.

Forretningsmæssigt har en af Benny Frandsens styrker været, at han turde satse i krisetider. Og det helt store internationale gennembrud for ”Frandsen Group” kom i umiddelbar tilknytning til finanskrisen, da han i 2009 byggede et nyt 6000 kvadratmeter stort domicil på Egeskovvej i industrikvarteret nord for Horsens ud til den jyske motorvej. Ved den lejlighed sagde Benny Frandsen: ”Jeg vil ikke tøve med at sige, at det er mit livsværk, der nu er blevet fuldendt”. Etableringen i Horsens blev da også særdeles succesfuld. Virksomheden udviklede sig til at blive en global virksomhed, og kunne i de efterfølgende ti år melde om rekordresultater på alle parametre. I 2020 solgte familien virksomheden til Bestseller-grundlæggeren Troels Holch Povlsens investeringsselskab ”Nine United”.

 

Respekt og tillid var hans styrke

Benny Frandsen var livet igennem drevet af et usædvanligt og smittende personligt engagement, hvad både medarbejdere, forretningspartnere og kunder kan tale med om. Hans styrke var ikke mindst, at han i alle relationer var et åbent, engagerende og inkluderende menneske. Han elskede holdånden, og hverdagen i virksomheden havde for hans vedkommende ikke udgangspunkt i et direktørkontor eller foran et excelark, men i en konstant og respektfuld dialog og proces med såvel medarbejdere som leverandører, samarbejdspartnere og kunder. For ham var det altid de menneskelige relationer, der dikterede løsningerne, og hans respekt for og tillid til mennesker kom til udtryk i alle sammenhænge. Ordentligheden og respektfuldheden havde han lært gennem en kærlig opvækst i barndomshjemmet i Troldhede.

Hans mantra var da også, at successer skaber man kun gennem teamwork, god arbejdsånd og vilje til løsninger. Og i hverdagen var han som administrerende direktør i Frandsen Group i usædvanlig grad respekteret for sin tillidsskabende og omsorgsfulde måde at lede sin virksomhedsgruppe og dens ca. 80 medarbejdere i Horsens på. Han havde en sjælden omsorg for hver eneste af dem, kendte deres relationer og familier, deres glæder og bekymringer. Et konkret resultat af Benny Frandsens forhold til sine medarbejdere var da også, at der i virksomheden har været en række 25 og 40 års jubilæer.

Da Benny Frandsen i 2018 kunne fejre 50 års jubilæum som virksomhedsejer, gav han udtryk for, at hans drivkraft livet igennem havde været hans begejstring for design, glæden ved at have med mennesker at gøre, og tilfredsstillelsen ved at få ting til at lykkes.

 

Engagementet rakte vidt

Seriøsiteten, ansvarsfuldheden og ikke mindst hans menneskelige egenskaber, gjorde da også  Benny Frandsen værdsat i belysningsbranchen, hvor han fik status som branchens ”grand old man”. Han var medstifter af og formand for Dansk Belysningsforening, DBF, og mangeårigt bestyrelsesmedlem i brancheforeningen FABA.

Også lokalt i Skanderborg, hvor Benny Frandsen hele sit voksne liv har boet sammen med sin hustru, Inge, og deres to børn, har hans engagement og initiativrigdom sat sig spor. Igennem en årrække var han et meget aktivt medlem af både Turistforeningen, Initiativudvalget, Erhvervsrådet,  Industriforeningen og sponsor og støtte af byens håndboldklub. Og han var en af initiativtagerne til bl.a. byens svømmehal og golfbane – projekter, der med Benny Frandsens egne ord var nogle af ”stjernestunderne” i hans lokale engagement.

Benny Frandsen efterlader sig sin hustru Inge, deres to børn, Peter og Pernille, og fem børnebørn.