Svanemærkets krav til møbler er netop blevet skærpet i håbet om at mindske branchens klimaaftryk og fremme den cirkulære økonomi.

Cirkulær økonomi, klima og FN’s verdensmål er tre væsentlige tendenser på dagsordenen hos Svanemærket. Nu meddeler Svanemærket, at de strammer kravene til møbler – en stramning, som skal bidrage til at tage hånd om de udfordringer, som verden står over for.

”Svanemærkede produkter skal være blandt de miljømæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene til de enkelte produktgrupper løbende evalueret og strammet. De sikrer, at kravene bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet – og på den måde er Svanemærket med til at sikre en bæredygtig udvikling. Ved revisionen af kravene til møbler har der især været fokus på at skærpe krav, som kan være med til at fremme cirkulær økonomi og bidrage til verdensmålene,” fortæller direktør for Miljømærkning Martin Fabiansen.

De nye kriterier skal fremme brug af genbrugte materialer, hvilket fører til en mere effektiv og bæredygtig ressourceudnyttelse.

Næsten halvdelen af klimabelastningen siges at komme fra produktion og forbrug, og der strammes derfor på kravene til de kemikalier, der bruges i produktionen og tilsættes til materialerne eller i overfladebehandlingen.

Disse stramninger øger muligheden for genanvendelse og fremmer den cirkulære økonomi. Tanken er, at de Svanemærkede møbler skal fremme muligheden for reparation, recirkulering og genbrug af materialer, og derfor stiller mærkning nu krav om garanti og kvalitet.

”At fremme lang produktlevetid reducerer behovet for nye produkter, hvilket fører til en mere effektiv ressourceudnyttelse og reduceret klimapåvirkning,” siger Martin Fabiansen.

 

Fakta om de nye krav

Svanemærkede møbler og inventar, som lever op til de nye krav:

  • Har et cirkulær design, der fremmer muligheden for reparation, recirkulering og brug af genanvendte og/eller fornybare materialer.
  • Grænser for energiforbrug ved produktionen af træbaserede plader og laminat samt stand-by energiforbruget for eksempelvis hæve-sænke-skriveborde reducerer klimabelastningen.
  • Træråvarer er lovligt fældet og omfattet af en sporbarhedscertificering.
  • Minimum 70 procent af træråvarerne kommer fra certificeret bæredygtigt skovbrug.
  • Lever op til skrappe krav til kemikalier som bruges i produktionen, tilsættes til materialerne eller bruges ved overfladebehandling. For eksempel må der ikke tilsættes halogenerede flammehæmmere, organiske fluorstoffer eller antibakterielle stoffer.
  • Opfylder strenge krav til afdampning af skadelige stoffer – det gavner indeklimaet.
  • Har dokumenteret god kvalitet, styrke og sikkerhed gennem internationale tests, hvilket fremmer lang levetid.
  • Har en garanti på mindst 5 eller 10 år (alt efter produkttype), som inkluderer tilgængelighed af vigtige reservedele.

 

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, hvor målet er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Virksomheder med certificerede møbler er en stigende tendens, og særligt det seneste år er antallet vokset, hvor der fra 2019 til 2020 skete en stigning på 18 procent.  Næsten 70 virksomheder i Norden har certificerede møbler med Svanemærket.

Foto: Svanemærket