I en pressemeddelelse har Actona Company offentliggjort sit første årsregnskab efter sammenlægningen med Interstil.

I en pressemeddelelse har Actona Company, ejet af Lars Larsen, offentliggjort, at omsætningen i seneste regnskabsår er steget fra 1,23 mia. kroner i 2016/17 til 1,73 mia.kroner i 2017/18.

”Overordnet er jeg meget tilfreds med udviklingen. Vi har haft en stor stigning i eksporten, og med salg til over 80 lande kan vi glæde os over, at vores produkter rammer bredt i hele verden,” udtaler adm. direktør Torben Villadsen i pressemeddelelsen.

Trods øget omsætning er resultatet før skat faldet fra 100,6 mio. kroner i 2016/17 til 61,6 mio. kroner i 2017/18. Det første regnskabsår efter sammenlægningen af Actona Company og Interstil den 1. september 2017 byder således på et markant fald i overskuddet for Actona Company.

Ifølge Torben Villadsen var det forventet, at sammenlægningen ville påvirke resultatet negativt på kort sigt:

”I forbindelse med sammenlægningen har vi haft en række engangsomkostninger, der sammenlagt beløb sig til cirka 30 mio. kroner, og det kan selvfølgelig ses i resultatet. Til gengæld har sammenlægningen skabt en endnu stærkere platform for den fremtidige udvikling af virksomheden, og vi har oplevet en markant ordretilgang specielt mod slutningen af regnskabsåret. Derfor forventer jeg også, at Actona Company vil høste frugterne af investeringerne i indeværende regnskabsår,” siger Torben Villadsen.

Det fulde årsregnskab er endnu ikke offentliggjort.