Den nyeste årsrapport for Ikea Denmark viser, at salget vækster, mens bundlinjen falder. Ledelsen beretter om store investeringer og et resultat, som anses som værende tilfredsstillende.

I den netop fremlagte årsrapport 2017/18, gældende for perioden fra den 1. september 2017 til 31. august 2018, går Ikea Denmark fra en samlet omsætning på 4,16 mia. kroner sidste regnskabsperiode til 4,3 mia. kroner i 2017/18.

Af rapporten fremgår det, at den primære vækst er drevet af salg af køkkener og møbler samt boligtilbehør til stuen. De to afdelinger tegner sig for 75 procent af den samlede vækst. Fremgang i onlinesalget efter investeringer i nye digitale servicer har medvirket til, at onlinesalget ligeledes er vokset med 76 procent siden sidste år.

”Vi har rykket os markant på levering og service, og den rejse skal vi fortsætte for at imødekomme danskernes livsstil og nye forbrugsvaner, hvor convenience og digitale løsninger er tæt forbundet,” siger Johan Laurell, adm. direktør i Ikea Danmark, i en pressemeddelelse.

Markant fald i resultatet før skat
Mens omsætningen er steget, er årets resultat faldet markant.

Resultatet efter skat udgør 217 mio. kroner mod 321 mio. kroner sidste år. Resultatet er påvirket af en regulering i hensættelser, investeringer i online og offline kanaler og yderligere investeringer i lageret i Brøndby. Resultatet for regnskabsåret 2017/18 anses for tilfredsstillende set i lyset af de pågældende begivenheder.

I regnskabsåret 2018/19 forventer ledelsen en omsætningsvækst på 3-5 procent svarende til en omsætning på mellem 4,4 og 4,5 mia. kroner samt et resultat før skat på mellem 330-345 mio. kroner.

Planer om to nye varehuse
Udover de fem varehuse i Danmark har koncernen planer om et nyt varehus i både København og Esbjerg. De endelige planer for varehusene kan dog ikke offentliggøres endnu, da Ikea i øjeblikket arbejder på globalt plan med at afklare, hvordan kundemødet skal være i fremtiden.

Ikea Danmarks væsentligste aktivitet er at sælge møbler og boligtilbehør, herunder relaterede servicer på det danske marked.