Ikast-virksomheden, der blandt andet står bag brands som House Doctor og Meraki, lander et rekordregnskab, der får koncernen til at tilbagebetale alle modtagne hjælpepakker.

En stor del af 2020 var præget af europæiske nedlukninger i forbindelse med Covid-19. Som et hav af andre virksomheder i design-, møbel- og interiørbranchen oplevede også den danske multibrandkoncern Society of Lifestyle et betydeligt fald i aktivitetsniveauet grundet nedlukningerne.

Den usikre fremtid fik Society of Lifestyle til at anmode om lønkompensation i foråret 2020 – en kompensation, som koncernen dog senere valgte at tilbagebetale på baggrund af en massiv vækst på både top- og bundlinje.

Det fremgår i det netop offentliggjorte 2020-regnskab fra Society of Lifestyle A/S, som hæver omsætningen fra 306,1 mio. kroner i 2019 til 365,2 mio. kroner i 2020. Bruttoresultatet følger med og slutter på 112,7 mio. kroner i 2020 mod 73,4 mio. kroner i forrige regnskab.

På bundlinjen har koncernen mangedoblet årsresultatet med en vækst fra 5,6 mio. kroner i 2019 til 38,7 mio. kroner i nyeste årsregnskab.

Ledelsen oplyser, at den vedvarende og tiltagende vækst særligt er sket gennem e-commerce.

Egenkapitalen er faldet fra 96 mio. kroner i 2019 til 87,6 mio. kroner i 2020.

 

2021 bliver præget af investeringer

For det kommende år forventer ledelsen en fortsat stigning i aktivitetsniveauet og en mindre stigning i indtjeningen med et overskud før skat på mellem 40 og 50 mio. kroner.

”Selskabet har valgt at igangsætte betydelige investeringer i vækst af fremtidige markeder samt taget beslutning om investering i udvidelse af administrationsbygning med henblik på at samle selskabets administration på én adresse. Derudover er der igangsat en investering i en optimeret logistikløsning med robotteknologi, der tages i anvendelse medio 2021,” skriver ledelsen.

I Danmark har virksomheden 129 medarbejdere fordelt på to afdelinger i Jylland.

Derudover har Society of Lifestyle filialer i både Sverige, Spanien, England, Holland og Tyskland. Koncernen forhandler de fire brands House Doctor, Monograph, Nicolas Vahé og Meraki.


Du kan se Society of Lifestyles placering på 365DESIGNs live brancheanalyse her.


Nøgletal for Society of lifestyle A/S

  2021 2020 2019
Omsætning432.676.122 DKK368.203.977 DKK306.123.367 DKK
Bruttofortjeneste118.403.428 DKK112.704.437 DKK73.396.900 DKK
Resultat før skat43.194.688 DKK48.595.350 DKK7.221.166 DKK
Årets resultat33.555.390 DKK38.671.386 DKK5.586.241 DKK
Balance209.853.175 DKK150.374.072 DKK132.083.161 DKK
Egenkapital123.850.463 DKK87.630.478 DKK96.029.292 DKK

Foto: Society of Lifestyle