Hvis Danmark skal bevare sin position som designnation, skal politikken på området have en kraftig opstramning. DI har lavet en række ambitiøse forslag, der skal sikre positionen.

Danmarks position som førende designnation er for alvor under pres. Sådan lyder det fra DI.

“Vi har brug for en ny designpolitik, der kan øge kendskabet, kvaliteten og ambitionerne for design i hele værdikæden. Ved at arbejde målrettet på det kan Danmark igen blive den ledende designnation i løsningen af fremtidens problemer. Særlig omkring den grønne omstilling,” siger DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Vi kender allesammen Y-stolen, Syverstolen, Myrestolen og Koglen – men de er alle fra forrige århundrede. Selvom Danmark stadig er førende som designnation, så er det ikke noget, vi kan tage for givet.

EU strammer kravene

Fra 2025 står EU EU klar med skrappere krav for ECO-design. Det vil berøre 41.000 danske virksomheder, estimerer DI. Stramningerne betyder krav om større indsigt i forståelse af materialer, cirkulære forretningsmodeller og cirkulær produktionsudvikling. Samtidig er registrering af designrettigheder dyrt og tidskrævende for mindre virksomheder, mens bureaukrati spænder ben for tiltrækning af internationale designtalenter, lyder det fra DI.

Den seneste danske politik på designområdet er fra 2007, hvilket betyder, at den er udarbejdet, før bæredygtighed for alvor kom på dagsordenen. Behovet for en ny designpolitik er derfor nærværende, og DI har på den baggrund i samarbejde med medlemsvirksomheder i DI’s Design Board formuleret i alt 21 forslag, som står på fire ben: Uddannelse, ecodesign, designrettigheder og tiltrækning af talenter.

“Danmark har en imponerende designtradition, og vi har kompetencerne til at føre den videre i dag, hvor design er noget helt andet end for 50 år siden. Men hvis Danmark skal bevare sin grønne førerposition, så er det vigtigt, at politikerne vedtager en ny designpolitik. Vi var for cirka et halvt århundrede siden en af de første nationer til at formulere en designpolitik – nu har vi ikke fået en ny siden 2007, mens andre nationer er stormet forbi os,” siger Lars Sandahl Sørensen.

Uddrag af de 21 forslag

Udfordring 1:

Skrappe EU-krav til grøn omstilling (ECO-design) udrulles fra 2025 og berører over 41.000 virksomheder. Der mangler kompetencer inden for materialeforståelse, cirkulære forretningsmodeller og cirkulær produktudvikling.

Forslag:

Etabler et videnscenter for ecodesign.

Efteruddannelsesindsatsen inden for design og designtænkning skal løftes markant.

Udfordring 2:

Dimittendarbejdsløsheden er nogle steder for høj, og særligt de klassiske designuddannelser har ikke fulgt med tiden. Feltet mangler kompetencer, som matcher virksomhedernes behov – nu og i fremtiden.

Forslag

Uddannelsesinstitutionerne har behov for fokusering, fremtidssikring, specialisering, samarbejde og erhvervsretning.

Regeringen bør oprette flere erhvervskandidatuddannelser og masteruddannelser, samt flere erhvervs-ph.d’er inden for design.

Udfordring 3:

Registrering af designrettigheder er dyrt og tidskrævende for SMV’er.

Forslag

Hjælp til SMV’er inden for patent-, varemærke-, ophavs- og designrettigheder gennem Erhvervshusene.

Udfordring 4:

Bureaukrati spænder ben for tiltrækning af internationale designtalenter.

Forslag

Borgere fra ansøgerlande i EU, Ukraine og Storbritannien skal have fri adgang til Danmark.

Foto: Fritz Hansen