Hvordan skaber man en solid og relevant brancheforening gennem 40 år og videre ind i fremtiden? Formanden for FAGA, Marianne Jensen, er ikke i tvivl: Et stærkt sammenhold er – og vil forsat være – nøglen til succes. 

Fællesskab i branchen. Så enkelt kan fundamentet i brancheforeningen FAGA for­klares. Et fundament, som stadig viser sig at være både relevant, stærkt og ikke mindst aktuelt nu 40 år efter foreningens etablering i 1981. Formand Marianne Jensen er ikke i tvivl om, at det netop er fastholdelsen af foreningens grundlæggende dna, der er skyld i, at FAGA i dag har 347 danske interiør­producenter, -grossister og -agenter som medlemmer.

”Over de 40 år har foreningen naturligvis udviklet sig, men grundlaget er det samme, som ved etableringen: Sammenholdet som man i branchen kan have som små og mellemstore virksomheder. Det har vist sig at holde. Derfor er det også vigtigt for mig, at det bliver fastholdt, når jeg engang stopper på posten,” forklarer Marianne Jensen.

Ikke kun foreningens grundlæggende fundament og medlemmerne er vedholdende. I FAGA’s 40 leveår har foreningen kun haft tre forskellige personer siddende i formandsstolen: John Bengtsson, Ib Laursen og nu Marianne Jensen siden 2011. Samtidig har alle bestyrelsesmedlemmer mindst 10 års anciennitet.

 

Stærkere hvis vi står sammen

En utilfredshed hos nogle brancheaktører satte gang i etableringen af FAGA for fire årtier siden. Op gennem 70’erne udstillede branchen på messe i Vejle på nogle få lokationer. Efterspørgslen efter at udstille blev dog så stor, at flere lokationer rundt om i byen måtte tages i brug. Det var ikke hensigtsmæssigt for hverken udstillere eller indkøbere, og der opstod en kamp om, hvor branchen skulle samles. Det affødte en del utilfredshed, som forretningsmanden John Bengtsson reagerede på ved at etablere FAGA.

”Ønsket om samarbejde gennem FAGA resul­terede i, at branchen året efter etableringen afviklede den første messe i Herning. Den messe, der senere blev til Formland,” forklarer Marianne Jensen.

Siden etableringen er der løbende kommet flere medlemsfordele til som kurser, rabat­aftaler på eksempelvis fragt og advokatbistand og samarbejde med SMV Danmark, der blandt andet giver medlemmerne mulighed for at få økonomisk støtte fra Trade Council til deltagelse på en fællesstand på Ambiente-messen i Frankfurt og Maison & Objet-messen i Paris.

”Den grundlæggende interesse udspringer af, at det er svært for små og mellemstore virksomheder at komme til orde, hvis man står alene. Derfor er det enormt vigtigt, at vi står sammen i branchen, så vi også kan blive et stærkt talerør politisk,” forklarer Marianne Jensen, der udover sin formandspost også sidder i SMV Danmarks interna­tionale udvalg.

Marianne Jensen
Stor værdi for små penge

Den dag i dag har FAGA fortsat et samarbejde med Formland-messen. Ifølge Marianne Jensen er et af de helt store trækplastre ved et medlemskab hos FAGA netop samarbejdsaftalen med Formland, hvor medlemmerne får en standlejebonus på 10 procent ved deltagelse på én messe. Tegner man som medlem en 2-i-1-kontrakt med Formland, opnår man en standlejebonus på 15 procent – og så er medlemskontingentet mere end tjent ind.

”Som medlem får man rigtig meget værdi for ens kontingent. Det er relativt billigt, for vi skal ikke tjene penge på at hjælpe vores kollegaer i branchen. Og FAGA hjælper – vi kan nemlig se, at når man først er meldt ind, så benytter man vores fordele og rabat­aftaler, og man forbliver medlem,” fastslår Marianne Jensen.

 

Jubilæumsfest for fremtiden

Et 40 års-jubilæum skal fejres i FAGA’s fællesskabsånd. Både 25 og 30 års-jubilæet blev fejret med store fester under Formland, og den succes gentager foreningen igen. Fredag den 20. august under Formland Autumn 2021 i MCH Messecenter Herning inviterer FAGA derfor alle udstillere på Formland – uagtet om de er medlemmer eller ej – til fest.

”Efter over et år med corona har vi virkelig brug for at mødes og fejre noget sammen i branchen. Vi ser derfor ekstra meget frem til vores 40 års-jubilæumsfest,” fortæller Marianne Jensen.

Kigger hun længere ud i fremtiden, skal og bør FAGA også eksistere de næste 40 år. Derfor er det ifølge hende vigtigt, at der kommer nye kræfter ind i bestyrelsen.

”Vi vil altid gerne have nye kræfter i bestyrelsen – også gerne nogle af de yngre i branchen, som ser vigtigheden i at stå sammen. Derfor er min opfordring, at man melder sig til bestyrelsen, hvis man har lyst til at videreudvikle FAGA til også i fremtiden at blive den bedst mulige forening for interiørbranchen,” afrunder Marianne Jensen.

 

Om FAGA

  • FAGA – foreningen af danske gaveartikel- og brugskunstleverandører – blev stiftet i 1981 med 14 medlemmer. Antallet af medlemmer er steget stødt gennem årerne, og p.t. har FAGA 347 medlemmer.
  • I løbet af de 40 år, som FAGA har eksisteret, har foreningen kun haft tre formænd:
    – John Bengtsson, grundlægger af Danske Smykkekunst, i dag Dansk Copenhagen (1981 – 2006)
    Ib Laursen, grundlægger af Ib Laursen, medlem af bestyrelsen siden 1983 (2006 – 2011)
    – Marianne Jensen, direktør i Eurotex, medlem af bestyrelsen siden 2005 (2011 – i dag)
  • Medlemsfordelene tæller blandt andet aftaler om konkurrencedygtige fragtpriser med GLS og UPS, standlejerabat på Formland-messen og fordele hos SMV Danmark med blandt andet juridisk service.