Annoncørbetalt indhold

FDB Møbler og HOLMRIS B8 er blot nogle af de danske møbelvirksom­heder, der ser forretningsmæssige fordele i at gå forrest med Svane­mærket. De bruger bl.a. ce­rtificeringen til at dokumentere deres miljøindsats.

Ole Kiel

Ole Kiel
Adm. direktør hos FDB Møbler

Svanemærkede møbler vinder i stigende grad indpas. Certificeringen er nemlig et stærkt redskab til at udvikle møbler, der er blandt de miljømæssigt bedste, og den giver samtidig en række fordele. Derfor har bl.a. FDB Møbler sat et ambitiøst mål om, at hoved­parten af deres produkter i 2025 skal være svanemærkede.

”Vi ser Svanemærket blandt verdens mest ambitiøse miljøcertificeringer. Og certificeringen giver os en række fordele, fordi det er nemmere for os at komme i dialog med nye forhandlere, når vi kan dokumentere, at vi har produkter med Svanemærket, og at vi gør meget for at være ansvarlige,” fortæller Ole Kiel, administrerende direktør hos FDB Møbler, og tilføjer:

”Hvis vores produkter lever op til Svanemærkets krav, kan vi næs­ten ikke gøre mere. For så ved vi, at produk­tionsforholdene er i orden, og at vi kan dokumentere vores miljø­arbejde. Derfor har Svanemærket også stor betydning for vores videre arbejde med bæredygtighed.”

FDB Møbler oplever både, at et stigende antal offentlige indkøbere og store virksomheder stiller krav om miljømærker som Svanemærket.

Claus Tapaninen Jensen
Head of Quality hos HOLMRIS B8

Højt kendskab i markedet

For HOLMRIS B8 er nogle af styrkerne ved Svane­mærket bl.a. et højt kendskab i markedet, og at det er et synligt bevis på, at møblerne opfylder skrappe krav til bl.a. bæredygtigt træ, kemikalier og sikkerhed.

”Vi vil gerne bevise, at vi agerer fornuftigt og ansvarligt, og med Svanemærket har vi mulighed for at kunne dokumentere, at vi holder, hvad vi siger og lover. Derfor vil vi også gerne have flere svanemærkede produkter i fremtiden,” fortæller Claus Tapaninen Jensen, Head of Quality, Product Compliance & Environment hos HOLMRIS B8.

Svanemærket er for HOLMRIS B8 en del af fremtiden og et direkte vilkår for virksomhedens eksistens:

”Jeg kan sige det sådan, at jeg ikke kan se en fremtid uden bære­dygtighed og Svanemærket, når man som os handler med de helt store virksomheder. Hvis de fravælger os på grund af manglende fokus på bæredygtighed, er vi ikke i markedet, så for mig at se, er det et eksistensvilkår, at vi fortsætter med at kunne levere bæredygtige løsninger, der imødekommer krav og efterspørgsel i markedet,” siger Claus Tapaninen Jensen.

Hvorfor vælge at certificere møbler med Svanemærket?

  • Vær med i front
  • Få en bæredygtig forretningsstrategi og profil
  • Bidrag til cirkulær økonomi
  • Få en stærk markedsposition – også i fremtiden
  • Øg medarbejdertilfredsheden
  • Stå stærkt – både nordisk og internationalt

Svanemærkets krav til møbler er for nylig blevet strammet og skal især være med til at fremme den cirkulære økonomi og redu­cere klimabelastningen. 6 ud af 10 nordiske forbrugere foretrækker et svanemærket møbel fremfor et ikke-miljømærket, og Svanemærket er et efterspurgt miljømærke blandt offent­lige indkø­bere i Norden. Svanemærket er samtidig et anerkendt type-1 miljømærke i Norden og internationalt.

Læs mere på www.svanemærket.dk/møbler →