Resultatet af at rette pandelampen mod mental sundhed på arbejdspladser kan aflæses på bundlinjen – så simpelt er det. Men hvad skal der til, og hvordan gør man?

Detailbranchen er på mange måder en særlig branche – på godt og på ondt. Branchen bidrager til hundred-tusindvis af arbejdspladser, og samtidig er omsætningshastigheden hos de ansatte tårnhøj. Kombineret med forbrugernes stigende krav til bæredygtighed, digitalisering og serviceniveau digitalt og ’in real life’ kræver det altså sin mand eller kvinde ved roret for at fastholde og tiltrække arbejdskraft.

Branchen er også kendt for at have fokus på nøgletal, og tilsammen kan dette bidrage til, at fokus på arbejdstrivsel ikke står øverst på dagsordenen. Fokus på vækst eller sågar overlevelse er nok til at forårsage, at den mentale sundhed blandt organisationens ledere og medarbejdere kan blive overset i den følsomme værdikæde.

Men det behøver ikke at være sådan. Det er muligt at skabe en mere konkurrencedygtig og attraktiv forretning ved at skrue op for den mentale sundhed og på den måde komme i mål med en mere bæredygtig og væredygtig forretning. Og med det også tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft.

Den vigtige humane kapital

Alverdens undersøgelser peger da også på sammenhængen mellem mental sundhed og en virksomheds performance. Men der kan godt være langt fra at vide, at det er en rigtig god ide at fokusere på mental sund-hed, til rent faktisk at handle på tiltag, som sikrer dette. For hvad skal der egentlig til? Det, der er den ene virksomheds ’pain’, er ikke nødvendigvis den andens.

Alligevel er der en meget klar fællesnævner, og det er summen af organisationen. Altså de mennesker, som tilsammen får ting til at ske, og som tilsammen sikrer virksomhedens overlevelse og vækst. Det er den humane kapital, som er meget definerende for outputtet – ja, som i stor udstrækning afgør outputtet.

Derfor må man også kigge på, hvordan individets, teamets og sågar organisationens mentale tilstand er. Hvordan det spiller – eller ikke gør.

At mennesker er komplekse, er der ingen tvivl om. Krydret med adfærd, som ikke sjældent er irrationel, kræver det sin leder at sikre et højt niveau af mental sundhed. Men heldigvis ved vi fra nylig forskning og undersøgelser, at bestemte tilstande har stor effekt på den mentale sundhed – og dermed performance, og de er:

Fra abstrakt til konkret

Så hvordan sikrer vi, at meningsfuldhed, mestring og fællesskab bliver den oplevelse, som virksomhedens medarbejdere tager med sig? Lad os starte med kort at definere, hvad der ligger i begreberne i relation til mental sundhed og performance, som vi ved bidrager til konkurrencedygtighed.

Ledelsesværktøjer

Når man udøver et lederskab, der bygger på værktøjer og adfærd, som understøtter netop disse tre elementer, højner det medarbejdernes mentale sundhed i arbejdslivet og dermed produktivitet, kreativitet samt virksomhedens konkurrenceevne. De konkrete værktøjer, som er allermest effektive, har kommunikation som grundlæggende fællesnævner og vedrører:

— Opmærksom lytning

De elementer, som indgår i værktøjet opmærksom lytning, gør en kæmpe forskel i forhold til oplevelsen af meningsfuldhed. Når man som leder formår at praktisere det, hvilket faktisk ikke helt nemt og blandt andet kræver fuld tilstedeværelse og tilsidesættelse af egen indre dialog, vil medarbejderen have en oplevelse af at føle sig anerkendt, forstået og lyttet til. Opmærksom lytning er ikke envejskommunikation. Tværtimod bidrager opmærksom lytning til, at lederen stiller åbne, nysgerrige spørgsmål til det, der er medarbejderens oplevelse. Når det sker, øges motivationen, som har tæt sammenhæng med oplevelsen af meningsfuldhed.

— Mentorcoaching

Det absolut stærkeste værktøj, som bidrager til et højt niveau af mestring, er mentorcoaching. Når man som leder har adgang til den struktur og samtalemetode, som kendetegner mentorcoaching, skaber det grundlag for at tale sammen på en ny og langt mere værdifuld måde. Samtalerne er karakteriseret ved at være både coachende, rådgivende og med laserfokus på det, som er væsentligt: Der, hvor man gerne vil hen. Og det afføder, at nye potentialer kan forløses både fagligt og personligt til glæde for både forretningen og medarbejderen.

— Ansvarlig kommunikation

Når vi kommunikerer ansvarligt, taler vi blandt andet ud fra egen oplevelse, tager personligt lederskab og praktiserer at være meget specifikke. Det er en kommunikationsform, som er kendetegnet ved tydelighed og klar forventningsafstemning, hvilket medvirker til oplevelsen af psykologisk tryghed. Når man som medarbejder oplever et højt niveau af psykologisk tryghed, medvirker det til følelsen af ’belonging’, som handler om at høre til og være en del af fællesskabet – præcis som den man er.

Ovenstående tilgang og det sæt af kompetencer er kommet i spil i projektet ’Mental Sundhed i Detail’. Her viste der sig en tydelig, målbar sammenhæng mellem både lederes og medarbejderes mentale sundhed og de deltagende virksomheders konkurrenceevne.

I projektet blev der målt på fremgangen i takt med, at værktøjerne blev implementeret i hverdagen, og resultatet er entydigt: Der er ingen tvivl om, at det er rentabelt at investere i mental sundhed – både menneskeligt og økonomisk.